Kies uw taal
en land
Bulgarian
Czech
Danish
German
Greek
English
Spanish
Estonian
French
Italian
Lithuanian
Latvian
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Swedish
Ukrainian

RETOURNEREN

Recht om in te trekken 

U heeft het recht om binnen dertig dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt dertig dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het artikel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een verklaring per post op het volgende adres: Unitrailer sp. z o.o., Budowlana 30, 20-469 Lublin te Polen, od per e-mail unitrailer@unitrailer.be. U kunt hiervoor het downloadbare formulier hierboven gebruiken.

Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van het herroepingsrechton

In het geval dat u zich terugtrekt uit dit contract, vergoeden wij u de kosten van de gekochte producten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de minst dure manier van levering). door ons aangeboden standaardlevering) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. De terugstorting van betalingen vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat u bij de initiële transactie heeft gebruikt, zonder dat u akkoord bent gegaan met een andere oplossing. U zult hier in ieder geval geen kosten aan verbonden hebben. 

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van de goederen heeft overgelegd, afhankelijk wat eerder gebeurd. 

 

Adres voor retourzendingen: : 

 

Unitrailer sp. z o.o.
Budowlana 30
20-469 Lublin

 

U kunt onbetaalde labels aanvragen voor uw retourzending of betalen voor vooraf betaalde labels. De goederen moeten worden verpakt zoals ze naar u zijn verzonden, en zonder onnodige vertraging worden verzonden, en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat u ons uw beslissing heeft medegedeeld om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als u de goederen vóór het verstrijken van de retourtermijn terugstuurt.

De retour transportkosten zijn voor uw rekening.

pixel